Tagi:Kredyty bankowe

Szybkie kredyty 2016

Komornicy wkrótce pod nadzorem. Rząd przygotowuje ustawę

Komornicy nigdy nie mieli dobrej opinii wśród społeczeństwa, większość z nas nie ma zaufania do osób wykonujących ten zawód, co potwierdza ilość skarg składanych na egzekutorów. Obecnie w sejmie trwają pracę nad ustawą dotyczącą komorników sądowych. Nowe przepisy powinny znacznie ograniczyć ich przywileje, będą też pod większą kontrolą organów państwowych, co ma wpłynąć na korzyść…
Szybkie kredyty 2016

Bankowy Tytuł Egzekucyjny

Do niedawna każdy kredytobiorca, podczas podpisywania umowy kredytowej, zobligowany był do podpisania także oświadczenia o poddaniu się egzekucji. To dokument, którym mogły posługiwać się jedynie banki, stawiający je w sytuacji uprzywilejowanej.

W kwietniu 2015 roku Trybunał Konstytucyjny uznał przepisy umożliwiające bankom posługiwanie się bankowym tytułem egzekucyjnym za niekonstytucyjne. Tylko banki bowiem nie musiały, w przypadku powstania…