Osoby mieszkające i podejmujące zatrudnienie na terenie Norwegii mają prawo do pobierania zasiłku chorobowego. Stanowi on formę rekompensaty, wypłacanej niezdolnemu do pracy pracownikowi w związku z utratą dochodu.

Komu przysługuje zasiłek sykepenger?

Norweskie świadczenie chorobowe przysługuje tym pracownikom, którzy podlegają w tym kraju systemowi ubezpieczeń społecznych i nie są w stanie podejmować dotychczasowej pracy w związku z…