Porównywarka doradców 2016

Banki będą musiały dać szansę dłużnikom hipotecznym? Nadchodzi koniec egzekucji z hipotek

Osoby spłacające kredyty hipoteczne w przypadku zaniechania płatności rat miały spore problemy. Często już po kilku niespłaconych ratach banki wypowiadały umowę kredytu, a sprawy egzekucyjne trafiały do komornika, który wszczynał egzekucję z danej nieruchomości, zabezpieczonej zwykle hipotecznie. Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem ustawy o kredycie hipotecznym, w którym w głównej mierze zajęto się tym problemem. Projekt wdraża dyrektywy MCD i ma nakładać na banki obowiązek dialogu z klientem mającym problem ze spłat a kredytu z własnej inicjatywy. Czy to oznacza koniec egzekucji z nieruchomości?

Bank w pierwszym etapie takich rozmów ma mieć obowiązek informowania o możliwości restrukturyzacji zadłużenia. Wiąże się to albo z zawieszeniem spłaty rat na czas kryzysu jaki dotknął kredytobiorcę, albo zmniejszenie ich wysokości, poprzez wydłużenie okresu spłaty kredytu. Oczywiście zmiana warunków umowy musi być zaakceptowana przez obie strony, ale odmowa przez bank restrukturyzacji będzie wymagała szczegółowego wyjaśnienia i uzasadnienia. Zapewne klienci banków będą szukali pomocy u Rzecznika Finansowego w sprawach budzących wątpliwości lub udowodnione zaniedbania, czy błędy w interpretacji przepisów.

Jeśli restrukturyzacja nie dojdzie do skutku ustawodawca przewiduje kolejne kroki. Nie ma znaczenia, czy ugoda nie zostanie podpisana ze strony banu (który nie zgodzi się z propozycją dłużnika), czy klienta (brak złożonego wniosku o restrukturyzację). Przez kolejne 6 miesięcy nie będzie możliwe drożenie procedur egzekucyjnych w tym wymiarze. W tym okresie kredytobiorca będzie mógł na własną rękę sprzedać nieruchomość i spłacić pozostałe zadłużenie. Jeśli kredyt był „świeży” zapewne suma uzyskana nie wystarczy na spłatę całości zadłużenia. Wówczas bank będzie zobowiązany rozłożyć różnicę na raty. Wówczas też bank zmuszony będzie do wykreślenia hipoteki widniejącej w księdze wieczystej danej nieruchomości. Na uwagę zasługuje też plan braku pobierania przez banki opłat windykacyjnych, co do tej pory było notoryczne i opiewało na dość pokaźne kwoty.

Poznaj najlepsze produkty finansowe w Familybank.pl:
kredyty mieszkaniowe porównanie 2022
kredyty gotówkowe online w promocji
najlepsze konta osobiste 2020
lokaty promocje maj 2022