Kategoria:Aktualności

Co zrobić, kiedy stracimy karty, dokumenty, telefon czy istotne paragony?

FATCA – bez oświadczenia konto będzie zablokowane

Z dniem 1 grudnia 2016 roku upłynął termin na złożenie oświadczenia FATCA. Osoby, które nie wypełniły tego obowiązku mogą liczyć się z blokadą rachunku, gdyż polskie instytucje finansowe realizując przepisy…
Co zrobić, kiedy stracimy karty, dokumenty, telefon czy istotne paragony?

Bankowy Tytuł Egzekucyjny

Do niedawna każdy kredytobiorca, podczas podpisywania umowy kredytowej, zobligowany był do podpisania także oświadczenia o poddaniu się egzekucji. To dokument, którym mogły posługiwać się jedynie banki, stawiający je w sytuacji…