Czy można otrzymać kredyt gotówkowy, pracując na umowie-zlecenie?

Czy można otrzymać kredyt gotówkowy, pracując na umowie-zlecenie?

Czy pracując na umowie-zlecenie, można otrzymać kredyt gotówkowy? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna i zależy od wielu czynników, które banki biorą pod uwagę przy ocenie wniosków kredytowych.

Umowa-zlecenie a zdolność kredytowa

Pracując na umowie-zlecenie, można starać się o kredyt gotówkowy, jednak warunki jego uzyskania mogą być bardziej restrykcyjne niż w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę. Banki zazwyczaj wymagają od wnioskodawców stażu pracy na umowie-zlecenie od 3 do 12 miesięcy, a także ciągłości zatrudnienia, co oznacza maksymalnie 30-dniową przerwę między kolejnymi umowami. Dodatkowo, ważność umowy zlecenia powinna obejmować okres co najmniej 3 miesięcy po podpisaniu umowy kredytowej, co ma na celu zapewnienie bankowi pewności co do stabilności źródła dochodów.

Wymagania banków

Każdy bank ma własne, wewnętrzne procedury oceny zdolności kredytowej, jednak istnieje kilka wspólnych wymagań dla osób pracujących na umowie-zlecenie. Wymagany jest dowód regularnych wpływów na konto bankowe, co jest potwierdzeniem stabilności dochodów. Banki mogą również zażądać przedstawienia zaświadczeń ZUS lub od pracodawcy, potwierdzających zatrudnienie oraz wysokość zarobków. W przypadku kredytów hipotecznych, wymagany staż pracy na umowie-zlecenie jest zazwyczaj dłuższy i wynosi minimum 12 miesięcy.

Możliwości dla zleceniobiorców

Mimo pewnych utrudnień, osoby pracujące na umowie-zlecenie mają szansę na uzyskanie kredytu gotówkowego, pod warunkiem spełnienia wymogów stawianych przez banki. Ważne jest, aby przed złożeniem wniosku kredytowego dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową, a także zapoznać się z ofertami różnych instytucji finansowych, aby wybrać najkorzystniejszą opcję.

Podsumowanie

Otrzymanie kredytu gotówkowego, pracując na umowie-zlecenie, jest możliwe, ale wymaga spełnienia określonych warunków. Stabilność dochodów, odpowiedni staż pracy oraz ciągłość zatrudnienia to główne aspekty, na które zwracają uwagę banki przy ocenie wniosków kredytowych. Dlatego też, zanim zdecydujemy się na zaciągnięcie zobowiązania finansowego, warto dokładnie przygotować się do tego procesu, co zwiększy nasze szanse na pozytywną decyzję kredytową.

Jacek Grudniewski
Familybank.pl

Sprawdź także: