Co zrobić, kiedy stracimy karty, dokumenty, telefon czy istotne paragony?

Komornicy wkrótce pod nadzorem. Rząd przygotowuje ustawę

Komornicy nigdy nie mieli dobrej opinii wśród społeczeństwa, większość z nas nie ma zaufania do osób wykonujących ten zawód, co potwierdza ilość skarg składanych na egzekutorów. Obecnie w sejmie trwają pracę nad ustawą dotyczącą komorników sądowych. Nowe przepisy powinny znacznie ograniczyć ich przywileje, będą też pod większą kontrolą organów państwowych, co ma wpłynąć na korzyść obywateli. Obecnie obowiązuje prawo, które było opracowane przeszło 20 lat temu, zmiany mają wyeliminować nadużycia oraz błędy popełniane przez komorników.

Komornik pod kontrolą sądu rejonowego

Projekt ustawy o komornikach ma na celu poszerzenie kompetencji prezesa sądu rejonowego, który od tej pory mógłby prowadzić nad egzekutorami działania nadzorcze. Według nowych przepisów miałby prawo do odwołania komornika ze stanowiska, jeśli byłyby ku temu uzasadnione przesłanki, mógłby go również odsunąć od prowadzonych czynności, gdy doszłoby do rażącego naruszenia prawa. Wraz z wejściem w życie nowych przepisów, odwołać komornika będzie mógł również minister sprawiedliwości. Oczywiście na tym nie koniec zmian. Pracę komornika będzie mogła wykonywać osoba, która posiada wyższe wykształcenie prawnicze, ukończyła 28 rok życia, ale nie ma więcej, niż 65 lat. Ponadto komornik nie będzie mógł prowadzić działalności gospodarczej, podejmować dodatkowego zatrudnienia ani zasiadać w radach nadzorczych, komisjach czy zarządach. Jego wynagrodzenie będzie wypłacane w charakterze osoby na stanowisku naukowym albo dydaktycznym. Nowa ustawa ma na celu również uniemożliwić wykonywania zawodu komornika przez aplikantów, powinna też skutecznie ograniczyć dostępne środki stosowane przez asesorów. Kolejną zmianą na lepsze ma być eliminacja problemu związanego z dobieraniem spraw według własnych ustaleń. Po wprowadzeniu ustawy każdy komornik będzie zobowiązany działać wyłącznie w swoim rewirze.

Będzie można łatwej uzyskać pomoc

Głównym celem nowelizacji ustawy jest zabezpieczenie interesów obywateli oraz zwiększenie zaufania do zawodu komornika. Nowe przepisy sprawią, że łatwiej i szybciej uzyskamy pomoc w przypadku działań egzekucyjnych. Organy państwa będą mogły wesprzeć obywateli i zapewnić im większe bezpieczeństwo.

Poznaj najlepsze produkty finansowe w Familybank.pl:
kredyty mieszkaniowe porównanie 2022
kredyty gotówkowe online w promocji
najlepsze konta osobiste 2020
lokaty promocje maj 2022