Osoby mieszkające i podejmujące zatrudnienie na terenie Norwegii mają prawo do pobierania zasiłku chorobowego. Stanowi on formę rekompensaty, wypłacanej niezdolnemu do pracy pracownikowi w związku z utratą dochodu.

Komu przysługuje zasiłek…